ประสบการณ์ของเรา

เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นจ้างมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือกระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้ง เวลากลางวันและกลางคืน โดย ส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทำงาน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะแล้ว ให้บุคคลที่จะมาเฝ้า ยาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลาสำหรับใน ประเทศ ไทย บางครั้งเราอาจพบเห็นหรือได้ยินยามคอยตีสัญญาณ บอกเวลาใน ตอนกลาง

อ่านต่อ

ปลอดภัยกว่า ถ้าให้เราดูแล

ลูกค้า