ประสบการณ์ของเรา

บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ในรูปของสำนักงาน กฎหมายกรุงสยามและธุรกิจ มีพนักงานเริ่มต้น 15 คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
  • ตรวจสอบบัญชี

จากการดำเนินการจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจึงได้จดทะเบียนรูปนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท และได้เพิ่มแผนกรักษาความ ปลอดภัย อีก 1 แผนก เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการด้านกฎหมายและบัญชีมาใช้บริการด้านรักษาความปลอดภัยกับบริษัทของเรา ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชนะประมูลงานราชการมากขึ้น และได้รับงานรักษาความปลอดภัยกลางแจ้งเพิ่มขึ้น เช่นงานแสดงสินค้า เฟอร์นิเจอร์

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3ล้าน บาท เพื่อรองรับงานที่มีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 340 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดบริษัทต้องการเป็นผู้นำในด้านระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานในระดับ สากล เราจะเป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศ ไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เราเตรียม ความ พร้อมของกำลังคนและเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนามาตลอดเวลาเพื่อให้บริษัท ของเรารองรับการเปิดการค้าเสรี (AEC) และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า


บริษัทของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรและเทคโนโลยีเพิ่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเภท ที่ต้องการความอุ่นใจจากการบริการรักษาความปลอดภัยจะเลือก ช้บริการของเราเป็นอันดับแรก