มาตรฐาน การบริการ

เรา มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาฝึกอบรมให้กับบุคลากรของเราอยู่เป็นระยะ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ในการรักษาความปลอดภัยหลากหลายด้านให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น จากผู้เชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการแต่งกาย

เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่ต้องอาศัย ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ว่าบุคลากรของเรากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการแต่งกายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจึงต้องแต่งกายตามกฎระเบียบที่เราได้กำหนดไว้