ลานจอดรถ

จากการดำเนินการจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจึงได้จดทะเบียนรูปนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท และได้เพิ่มแผนกรักษาความปลอดภัยอีก 1 แผนก

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการด้านกฎหมายและบัญชีมา ใช้บริการ ด้านรักษาความปลอดภัยกับบริษัทของเรา ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชนะประมูลงานราชการมากขึ้น และได้รับงานรักษาความปลอดภัยกลางแจ้งเพิ่มขึ้น เช่นงานแสดงสินค้า เฟอร์นิเจอร์

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3ล้าน บาท เพื่อรองรับงานที่มีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 340 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด